Tim Sharpe

Builder  License  No. 299267C  ( SharpeDC Pty Ltd ).

Supervisor Certificate No. 79224S

Mob   0415   723531
PO   Box   255   Bangalow   2479    N.S.W    Australia

tim@sharpedc.com